Megújul az Egészségház

 

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi-alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (PM_EUALAPELLATAS_2017) kódszámú, a „Pilisszentlászló Egészségház átalakítása, bővítése” című pályázatunk a nemzetgazdasági miniszter döntése értelmében 97.391.150 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fejlesztéshez a Képviselő-testület saját forrásként 5.125.850 Ft önrész biztosításáról döntött.

A projekt célja: Az Egészségházban lévő alapellátási szolgáltatások igényeinek megfelelő átalakítással a házi- és gyermekorvosi ellátás, az iskolaorvosi ellátás és a védőnői szolgálat számára a preventív tevékenységek végzésére is alkalmas terek, illetve korszerű, színvonalas rendelők valósulhatnak meg. A fejlesztéssel a létrejövő szolgáltatások minősége eleget tesz mind az orvos szakmai, mind az építészeti követelményeknek, növekszik a beteg elégedettség, a betegek és az egészségesek elkülönítése megoldottá válik. A multifunkciós/prevenciós helyiség létrejöttével pedig az egészségmegőrző, felvilágosító szolgáltatásoknak, a szűrőprogramoknak is helyet tudunk biztosítani.

A belső átalakítás és emeletráépítéssel megvalósítható bővítés a korábbi támogatásból megvalósult energetikai felújítást nem érinti, a tervezési program szerint ez teljes mértékben megtartásra kerül.

Az épület átalakítása mellett jelentős összegű eszközbeszerzéssel is tervezünk, melyből elsősorban az alapellátás minőségi javítását szolgáló, kisebb vizsgálatokra, szűrésekre lehetőséget nyújtó berendezések beszerzését tervezzük.

Tóth Attila

polgármester