Novemberi éles lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2017. november 2-án, 8., 9., 10-én, 13., 14., 15., 16., 17-én, 20., 21., 22., 23., 24-én és 28-án.

A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától 24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!