2020

1 /2020. (II.18.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2020. (II.18.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről
3 /2020. (II.18.) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020 (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

4/2020. (II.18.) 

1.sz. melléklet

2. sz. melléklet

3.sz. melléklet

Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2019. évi alakulásáról

5/2020. (II.18.)

melléklet

Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tervről
6/2020. (II.18.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

7 /2020. (II.18.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
8 /2020. (II.18.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

9/2020. (II.18.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról

10/2020. (II.18.)

melléklet

Előterjesztés Gondozási Központ Szentendre működéséhez megkötött társulási megállapodás megszüntetéséről és új megállapodás megkötéséről
11/2020. (III.05.) Előterjesztés a Városi Szolgáltató NZrt-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződésről, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2020. (III.05.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, külterületi 03/22 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Pilisszentlászló, külterületi 024/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
13/2020. (III.05.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, külterületi 03/22 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Pilisszentlászló, külterületi 024/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

14/2020. (VII.15.) 

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évben végzett rendőri tevékenységéről

15/2020. (VII.15.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól
16/2020. (VII.15.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

17/2020. (VII.15.) 

melléklet

Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
18/2020, (VII.15.)  Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat tárgyában
19/2020. (VII.15.) Előterjesztés Béke utca forgalmi rendjéről
20/2020. (VII.15.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló, Béke utca 23. sz. önkormányzati ingatlan használati és szolgalmi jogainak rendezéséről
21/2020. (VIII.17.) Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásról
22/2020. (VIII.17.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
23/2020. (IX.11.) Előterjesztés 1. rész: Pilisszentlászló felszíni csapadékvíz elvezetés I. ütem; 2. rész: Pilisszentlászló 380 hrsz-on érintett Apátkúti patak rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

24/2020. (IX.11.) 

 

 

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójáról

pályázati_kiírás_”A”_típusú

pályázati_kiírás_”B”_típusú

25/2020. (IX.11.) Sürgősségi indítvány a pilisszentlászlói külterületi 011/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
26/2020. (X.22.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó Munkatervéről, valamint a 2019/2020. nevelési évről készült intézményvezetői beszámolóról
27/2020. (X.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
28/2020. (X.22.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló szennyvízcsatorna fejlesztése tárgyában
29/2020. (X.22.) Előterjesztés a Petőfi Sándor utca burkolatfelújításáról
30/2020. (X.22.) Előterjesztés a Petőfi Sándor utca és a Béke utca forgalmi rend változásáról
31/2020. (X.22.) Előterjesztés újszülöttek támogatásáról
32/2020. (X.22.) Előterjesztés a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
33/2020. (X.22.) Előterjesztés a 13/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
34/2020. (X.22.) Előterjesztés a 13/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
35/2020. (X.22.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
36/2020. (X.22.) Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére, valamint új körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó javaslat véleményezéséről
37/2020. (X.22.) Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére, valamint új körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó javaslat véleményezéséről