2020

1 /2020. (II.18.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2020. (II.18.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről
3 /2020. (II.18.) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020 (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

4/2020. (II.18.) 

1.sz. melléklet

2. sz. melléklet

3.sz. melléklet

Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2019. évi alakulásáról

5/2020. (II.18.)

melléklet

Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tervről
6/2020. (II.18.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

7 /2020. (II.18.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
8 /2020. (II.18.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

9/2020. (II.18.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról

10/2020. (II.18.)

melléklet

Előterjesztés Gondozási Központ Szentendre működéséhez megkötött társulási megállapodás megszüntetéséről és új megállapodás megkötéséről
11/2020. (III.05.) Előterjesztés a Városi Szolgáltató NZrt-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződésről, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2020. (III.05.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, külterületi 03/22 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Pilisszentlászló, külterületi 024/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
13/2020. (III.05.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, külterületi 03/22 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Pilisszentlászló, külterületi 024/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

14/2020. (VII.15.) 

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évben végzett rendőri tevékenységéről

15/2020. (VII.15.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól
16/2020. (VII.15.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

17/2020. (VII.15.) 

melléklet

Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
18/2020, (VII.15.)  Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat tárgyában
19/2020. (VII.15.) Előterjesztés Béke utca forgalmi rendjéről
20/2020. (VII.15.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló, Béke utca 23. sz. önkormányzati ingatlan használati és szolgalmi jogainak rendezéséről