2019

 

1/2019. (I.22.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

 

2/2019. (I.22.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

3/2019. (I.22.)  Előterjesztés kültéri padok és asztalok beszerzéséről

4/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2019. évi ellenőrzési tervéről

5/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
6/2019. (II.26.) Előterjesztés az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7 /2019. (II.26.)

melléklet

Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet, valamint a közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról
8/2019. (II.26.)  Előterjesztés a többfunkciós gumiborítású sportpálya használatáról
9/2019. (II.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 014/30 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása tárgyában
10/2019. (III.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
11/2019. (III.26.) Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2018. évi alakulásáról

12/2019. (III.26.)

melléklet

Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
13/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

14/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

15/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

16/2019. (III.26.)

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Vízkorlátozási Intézkedési Tervének jóváhagyásáról

 

17 /2019. (IV.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
18/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az 58/2018. (IX.25.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

19/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az 58/2018. (IX.25.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

20/2019. (IV.23.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, Béke u. 23. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
21/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

22/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

23/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

24/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

25/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

26/2019. (V.28.)

melleklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről
27/2019. (V.28.) Előterjesztés a 60 literes hulladékgyűjtő edény igényléséről
28/2019. (V.28.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

 

29/2019. (V.28.)

Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat tárgyában

 

30/2019. (V.28.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Bartha Orvosi Rendelő Bt. közötti felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés elfogadásáról

31/2019. (V.28.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi tapasztalatairól
32/2019. (V.28.) Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól

33/2019. (V.28.)

melléklet

Beszámoló a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
34/2019. (VIII.01.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
35/019. (VIII.01.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
36/2019. (VIII.14.) Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/312 altéma alatt kiírt települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázata tárgyában
37/2019. (IX.12.) Előterjesztés az Egészségház átalakítás, bővítés, fűtéskorszerűsítés tárgyában

38/2019. (IX.12.) 

38_BURSA

1.melléklet_

2.melléklet

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójáról
39/2019. (IX.12.) Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról
40/2019. (IX.12.) Előterjesztés vis maior pályázat tárgyában

41/2019. (IX.24.)

melléklet- beszámoló

melléklet – munkaterv 

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó Munkatervéről, valamint a 2018/2019. nevelési évről készült intézményvezetői beszámolóról
42/2019. (IX.24.) 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

 

43/2019. (IX.24.)

Előterjesztés a „Pálos ösvényen” Pilisszentlászló és Pilisborosjenő turisztikai fejlesztése egyedi támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi megállapodás megkötéséről

 

44/2019. (IX-24.)

Előterjesztés a 19/2019. (IV. 23.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

45/2019. (IX.24.)

Előterjesztés a 19/2019. (IV. 23.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

46/2019. (IX.24.)

Sürgősségi indítvány forgalomtechnikai kérdésről

 

47/2019. (IX.24.)

Előterjesztés a Pilisszentlászló, 475/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kijelöléséről, és a Pilisszentlászló, 533 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelöléséről

 

48/2019. (X.02.)_

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt található 36 m2 alapterületű üzlethelyiség hasznosításáról

 

49/2019. (X.02.) 

Előterjesztés Pilisszentlászló csapadékvíz elvezetésének fejlesztéséről

 

50/2019. (X.22.)

Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

 

51/2019. (X.22.)

Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

 

52/2019. (X.22.)

Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

 

53/2019. (X.22.)

Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

54/2019. (X.22.)

Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

55/2019. (X.22.)

Pilisszentlászló Község Önkormányzat társulási tagságainak képviseleti megerősítésére

 

56/2019. (XI.26.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

 

57/2019. (XI.26.) 

Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról

melléklet

58/2019. (XI.26.) Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról
59/2019. (XI.26.) 

Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

60/2019. (XI.26.)

Előterjesztés a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

 

61/2019. (XI.26.)

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról

 

62/2019. (XI.26.)

Előterjesztés a 20/2019. (IV.23.) Kt. sz. határozat módosításáról

 

63/2019. (XI.26)

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról

 

64/2019. (XII.12.)

melléklet

Előterjesztés a Nepál-Bau Építőipari Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
65/2019. (XII.12.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról