2019

1/2019. (I.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2019. (I.22.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019. (I.22.)  Előterjesztés kültéri padok és asztalok beszerzéséről

4/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2019. évi ellenőrzési tervéről

5/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
6/2019. (II.26.) Előterjesztés az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7 /2019. (II.26.)

melléklet

Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet, valamint a közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról
8/2019. (II.26.)  Előterjesztés a többfunkciós gumiborítású sportpálya használatáról
9/2018. (II.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 014/30 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása tárgyában