2019

1/2019. (I.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2019. (I.22.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019. (I.22.)  Előterjesztés kültéri padok és asztalok beszerzéséről

4/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2019. évi ellenőrzési tervéről

5/2019. (I.22.)

Melléklet

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
6/2019. (II.26.) Előterjesztés az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7 /2019. (II.26.)

melléklet

Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet, valamint a közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról
8/2019. (II.26.)  Előterjesztés a többfunkciós gumiborítású sportpálya használatáról
9/2019. (II.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 014/30 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása tárgyában
10/2019. (III.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
11/2019. (III.26.) Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2018. évi alakulásáról

12/2019. (III.26.)

melléklet

Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
13/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

14/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

15/2019. (III.26.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

 

16/2019. (III.26.)

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Vízkorlátozási Intézkedési Tervének jóváhagyásáról

 

17 /2019. (IV.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
18/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az 58/2018. (IX.25.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

19/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az 58/2018. (IX.25.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

 

20/2019. (IV.23.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, Béke u. 23. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
21/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

22/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

23/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

24/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában

 

25/2019. (IV.23.)

Előterjesztés az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában