2022.

1/2022. (I.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2022. (I.25.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről
3/2022. (I.25.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
4/2022. (I.25.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 016/8 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
5/2022. (I.25.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről
6/2022. (II.22.) Sürgősségi indítvány a Szlovák Közösségi Ház használatáról
7/2022. (II.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
8/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
9/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
10/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
11/2022. (II.22.)

melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
12/2022. (II.22.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2022. évi ellenőrzési tervéről
13/2022. (III.22.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2021. évben végzett rendőri tevékenységéről
14/2022. (III.22.) Előterjesztés az új körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó javaslat véleményezéséről
15/2022. (III.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati rendeletek végrehajtásáról
16/2022. (III.22.)

1. melléklet Településszerkezeti Terv

2-6 mellékletek

Előterjesztés Pilisszentlászló új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) elfogadásáról
17/2022. (III.22.)

melléklet

Előterjesztés a 2022. éves összesített közbeszerzési tervről
18/2022. (III.22.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról
19/2022. (III.22.) Előterjesztés Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázatokat véleményező bizottságról
20/2022. (V.03.) Előterjesztés a 31/2021. (IX. 21.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat elbírálásáról
21/2022. (V.03.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
22/2022. (V.03.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
23/2022. (V.03.) Sürgősségi indítvány a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról és a beruházások kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
24/2022. (V.03.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól
25/2022. (V.24.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetőjének megválasztásáról
26/2022. (V.24.) Sürgősségi indítvány  a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt található 36 m2 alapterületű üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosításáról
27/2022. (V.24.) Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúságegészségügyi feladatellátási szerződés módosításáról
28/2022. (V.24.) Előterjesztés a 2022. évben megrendezésre kerülő szlovák tábor támogatásáról
29/2022. (VI.28.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
30/2022. (VI.28.) Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2022. (VII.05.) Előterjesztés a „Pilisszentlászló csapadékvíz elvezetés és tározás tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásról
32/2022. (VII.05.) Előterjesztés ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról
33/2022. (VII.05.) Sürgősségi indítvány közvilágítás korszerűsítés tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról
34/2022. (VII.05.) Sürgősségi indítvány a „Pilisszentlászló Honvéd utca, Petőfi tér és Apátkúti patak mellékág hídáteresz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
35/2022. (VIII.30.)

1.melleklet

2.melleklet

Előterjesztés a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó telekalakításról
36/2022. (VIII.30.) Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról
37/2022. (VIII.30.) Előterjesztés újszülöttek támogatásáról
38/2022. (VIII.30.) Előterjesztés új védőnői pályázat kiírásáról
39/2022. (IX.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
40/2022. (IX.27.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervéről, valamint a 2021/2022. nevelési évről készült intézményvezetői beszámolóról
41/2022. (IX.27.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő közigazgatási szerződésről
42/2022. (IX.27.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesülettel kötött köznevelési szerződésről
43/2022. (IX.27.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
44/2022. (IX.27.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójáról
45/2022. (IX.27.) Előterjesztés a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
46/2022. (IX.27.) Sürgősségi indítvány a „Honvéd utca, Petőfi tér és Apátkúti patak mellékág hídáteresz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
47/2022. (IX.27.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Községháza nyitvatartásáról
48/2022. (IX.27.) Sürgősségi indítvány az önkormányzati tulajdonban álló 208 hrsz-ú ingatlan egy részének telek-kiegészítésként történő értékesítéséről
49/2022. (XI.08.)  Előterjesztés az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” előirányzat felhasználásáról
50/2022. (XI.08.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
51/2022. (XI.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
52/2022. (XI.29.)

melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesülettel kötött ingatlanhasználati szerződésről
53/2022. (XI.29.) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
54/2022. (XI.29.)

melléklet

Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről
55/2022. (XI.29.)

melléklet

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről