2022.

1/2022. (I.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2022. (I.25.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről
3/2022. (I.25.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
4/2022. (I.25.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 016/8 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
5/2022. (I.25.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről
6/2022. (II.22.) Sürgősségi indítvány a Szlovák Közösségi Ház használatáról
7/2022. (II.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
8/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
9/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
10/2022. (II.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
11/2022. (II.22.)

melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
12/2022. (II.22.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2022. évi ellenőrzési tervéről
13/2022. (III.22.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2021. évben végzett rendőri tevékenységéről
14/2022. (III.22.) Előterjesztés az új körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó javaslat véleményezéséről
15/2022. (III.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati rendeletek végrehajtásáról
16/2022. (III.22.)

1. melléklet Településszerkezeti Terv

2-6 mellékletek

Előterjesztés Pilisszentlászló új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) elfogadásáról
17/2022. (III.22.)

melléklet

Előterjesztés a 2022. éves összesített közbeszerzési tervről
18/2022. (III.22.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról
19/2022. (III.22.) Előterjesztés Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázatokat véleményező bizottságról
20/2022. (V.03.) Előterjesztés a 31/2021. (IX. 21.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat elbírálásáról
21/2022. (V.03.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
22/2022. (V.03.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
23/2022. (V.03.) Sürgősségi indítvány a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról és a beruházások kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
24/2022. (V.03.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól