Pályázati felhívás Jegyző munkakörbe – Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 116,5 álláshely

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 •       és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 •       legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat
 •       a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű
 •       kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       legalább 8 év közigazgatási gyakorlat
 •       legalább 5 év közigazgatási területen szerzett vezetői gyakorlat
 •       korábban jegyzői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 •       a jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó szakmai elképzelések,
 •       iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 •       nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető nyújt, a 20/627-8899 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •       Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez Szentendre és Pilisszentlászló települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás szerint az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, azaz Szentendre város polgármestere gyakorolja. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.szentendre.hu
 •       www.pilisszentlaszlo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 62/A. §-ban foglalt kivétellel, 6 hónap.

jegyzői pályázat