Partnerségi egyeztetés a településképi arculati kézikönyv készítéséhez

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelően megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére.

Kérem, jelenlétükkel tiszteljék meg indító fórumunkat, melyet 2018. január 8-án, hétfőn tartjuk 17:00 órától a Szlovák Közösségi Házban.

A vetítéssel kísért előadás során ismertetjük a kézikönyv mintájaként szolgáló külföldi példákat, valamint a kiadvány célját és tartalmi felépítését.
A készülő arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 2018. január 16-ig a partnerek előzetes észrevételt, javaslatot tehetnek.

A partneri vélemény benyújtható:

  • az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
  • papír alapon Pilisszentlászló Község Polgármesterének címezve (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) – megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát,
  • a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban.

 

Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Tóth Attila

polgármester