Szlovák falunap !
Pozvánka

SlovenskánárodnostnásamosprávaSenváclavu
Vás  srdečnepozýva

na Slovenský národnostný deň

Miestopodujatia: Waldorfskáškola

Termín podujatia:25. júna2021 o14hodine

Predbežný program: Privítanie hostí

Kultúrny program

Kladenievencovsochy

SvatehoLadislava

Večera

Hudba – tanec

Každého srdečne očakávame.

SlovenskánárodnostnásamosprávaSenváclavu

Meghívó

Pilisszentlászlói
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

Nemzetiségi napi rendezvényére

.

Helyszín: Waldorf iskola lenti udvara

Időpont: 2022. június 25.    14 óra

Előzetes program: Vendégek fogadása

Kulturális program

Szent László szobor koszorúzása

Vacsora

Zene – tánc   Montana zenekar

Mindenkit szeretettel várunk.

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat