Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt pilisszentlászlói lakosok!

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Az ellenőrzött bejelentés az alábbi – jegyzői hatáskörbe tartozó- eljárás típusokat érinti:

  • telepengedélyezési eljárás,
  • működési engedélyezési eljárás,
  • fakivágási engedélyezési eljárás,
  • vásárok, piacok engedélyezési eljárása,
  • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezés,
  • kutak létesítésével, fennmaradásával, üzemeltetésével kapcsolatos eljárás.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati  Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@ph.szentendre.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatósági közreműködés esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

 

Schramm Gábor

jegyző