Tájékoztatás nyertes pályázatról
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton 1.599.997 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült.  A pályázat önkormányzati forrás biztosítását nem igényelte.

A pályázati célként a Gerle utca  3 méter szélességben,  95 méter hosszan tervezett felújítását határoztuk meg, tekintettel az utca – rendszeres kimosódások miatti – igen rossz állapotára. A támogatásból egy szilárdabb felső réteg (5 cm mart aszfalt, majd két réteg emulzió terítéssel, két réteg kőszórással) kerül kialakításra az Erdőalja út becsatlakozásától a Szentendrei út irányába a 13. számú ingatlan középvonaláig.

 

Tóth Attila

polgármester