Tájékoztató a szennyvízcsatorna tervezésről

Mindenki előtt ismert, hogy a településen jelenleg nem létezik szennyvízelvezető rendszer, így a keletkező szennyvíz jelentős része szikkasztásra kerül, és ez komoly környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a Duna-Ipoly Nemzeti Park országos jelentőségű védett területén fekvő település számára. A háztartásoknál elszivárgó szennyvíz a talajt, a talajvizet és az élővizeket is károsítja.

Évek óta folytak tárgyalások az illetékes hatóságokkal a probléma megoldása érdekében, és most eljutottunk odáig, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve elindítjuk a tervező kiválasztását célzó feltételes közbeszerzési eljárást a pilisszentlászlói belterületi szennyvíz csatorna és távvezeték fejlesztés kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, ami vízjogi, környezet- és természetvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését foglalja magában.

Az előkészítő tevékenység érdekében a közeljövőben szakemberek geodéziai, geotechnikai/ talajmechanikai felmérést fognak végezni a településen. A mérések elvégzése magántulajdonban lévő ingatlanokat is érinthet, ezért kérjük szíves közreműködésüket és segítségüket a szakemberek munkájának elvégzéséhez.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata