Tájékoztató adóellenőrzésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre Város Önkormányzat Adóhatósága a 2021. évi adóellenőrzési tervnek megfelelően a magánszemély kommunális adója kötelezettség teljesítése vonatkozásában fokozott ellenőrzést kezd.

Mivel a kommunális adó ún. kivetéses jellegű helyi adók, így az adó alanya* a jogszabályban előírt adatbejelentési nyomtatvány benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

(* a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén, az annak gyakorlására jogosult)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetés, adás-vételi szerződés, tájékoztatás önkormányzati adóhatóság részére történő megküldése, adatbejelentő e-mailen történő beküldése stb. nem elegendő és nem helyettesíti az önkormányzati adóhatóság felé szükséges adatbejelentést.

Az alábbi ügyintézési módok állnak rendelkezésre:

 • Elektronikus út – Az elektronikus ügyintézésre kötelezett és az elektronikus ügyintézést választó személyek – iparűzési adóbevallás/változásbejelentés kivételével – az E-önkormányzat portálon keresztül nyújthatják be adatbejelentéseiket.

(Pilisszentlászló Község Önkormányzat kiválasztásával, ügyindítás menüpontban az adóügyek ágazatra keresve, az „Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról” megnevezésű űrlapon.)

 • Postai út – levelezési cím: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
 • Személyes ügyintézés – telefonon egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időben az Adóiroda ügyfélszolgálatán (jelenleg személyes ügyintézésre korlátozott módon van lehetőség).
 • e-Papír szolgáltatás – azon ügyek esetében, amelyeknél az Önkormányzati Hivatali Portál nem rendszeresített nyomtatványt (https://epapir.gov.hu/)

 

Az adókötelezettségeket betartó vagy legalább az első felhívást követően teljesítő adózót nem éri mulasztási bírság kivetése miatt anyagi hátrány, ám aki a felhívást/felhívásokat követően sem teljesíti a jogszabályban előírt adóbevallási, adatbejelentési kötelezettségét, jelentős fizetési többlettel számolhat.

 

1.) Amennyiben az adóhatóságnak tudomására jut az adókötelezettség (adatbejelentési kötelezettség) elmulasztása:

a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

2.) Az adókötelezettség felhívás szerinti határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság

a természetes személy adózót 50.000 forint, a nem természetes személy adózót 100.000 forint, mulasztási bírsággal sújtja és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő kitűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a fentiek szerint kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

3.) A 2. pont szerinti felhívás szerinti ismételt határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság

a természetes személy adózót 200.000 forint, a nem természetes személy adózót 500.000 forint mulasztási bírsággal sújtja és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

 

A már kiszabott mulasztási bírság (250 ezer vagy 600 ezer) – az alapeljárásban hivatalból – nem mérsékelhető még a kötelezettség teljesítése esetén sem.

Az adóhatóság természetes személyek esetében a felhívásokat és mulasztási bírság előírásokat – ha nem választottak elektronikus ügyintézést – tértivevényes levelek útján kézbesíti.

 Kérjük leveleiket vegyék át, tekintettel arra, hogy a feladott adóhatósági iratot a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha az adóhatósági iratot a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően „nem kereste” jelzéssel küldte vissza az adóhatóságnak.

Gazdálkodók esetében az adóhatóság a felhívásokat, mulasztási bírság előírásokat elektronikus úton küldi ki, így kérjük tárhelyeiket figyeljék.

További információ kérhető, az alábbi elérhetőségeinken:

 • Cím:  2000 Szentendre, Városház tér 3.
  Telefonszám:              +36 26/300-407
 • Ügyfélfogadás:
  Hétfő: 13:00-17:00
  Szerda: 09:00-12:00 és 13:00-16:00
 • E-mail:  ugyfelszolgalat@szentendre.hu