Tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésről

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat a lakosság körében felmérést végzett az égetés újbóli bevezetésének igényéről. A visszaérkezett kérdőívek azt mutatják, hogy a lakosság többsége szeretné, ha ismét lehetőségük lenne a zöldhulladék égetésére, ezért Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete a 2022. május 3-i ülésén elfogadta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét.

Az önkormányzati rendelet értelmében március és október között havonta egy alkalommal, a hónap első pénteki napján 8.00 és 16.00 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetés. Abban az esetben, ha az időjárás hónap első pénteki napján nem teszi lehetővé a kerti hulladék égetését, akkor az a hónap második pénteki napján megengedett.

Idén első alkalommal május hónapban lehetőségük lesz a kerti hulladék égetésére, amely során kérjük az alábbi szabályok betartását:

  • Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
  • Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok, stb.)
  • A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
  • A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
  • Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben továbbá erős szél esetén.
  • A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
  • Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
  • Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
  • Lábon állónövényzet, tarló égetése tilos.
  • A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat