Védőnői álláspályázat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

 

Munkáltató neve: Pilisszentlászló Község Önkormányzata

2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

 

Képesítési és egyéb feltételek:       

egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékű elismert oklevél

– MESZK tagság

– a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban

– felhasználói szintű MS Office ismeret

– büntetlen előélet

– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben ellátandó feladatok

 

Pályázathoz csatolni kell:               

iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

– annak igazolását, hogy a jelölt szerepel a működési nyilvántartásban

(a működési nyilvántartásba vétel másolatát)

– nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

Pályázat beadási határideje:  2021. január 31.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. februári képviselő-testületi ülés.

 

Illetmény:   a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint

 

Pályázat címzése: Pilisszentlászló Község Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 3.

„védőnői pályázat”

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a polgármester nyújt a 26/785-261-es telefonszámon.