Zöld hulladék begyűjtés időpontjai

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD HULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PILISSZENTLÁSZLÓ – 2019. év

 

Az FKF NZRt., mint Közszolgáltató a Városi Szolgáltató NZRt.-vel, mint alvállalkozóval házhoz menő zöld hulladék gyűjtést végez. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mintájára, idén áprilistól novemberig lehetősége nyílik a lakosságnak, hogy a kerti munkákból az év során keletkező biológiailag lebomló zöld hulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a megadott napokon az ingatlana elé kihelyezve átadja azt a közszolgáltatónak.

A házhoz menő zöld hulladék gyűjtést csak természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes hulladékszállítási szerződéssel. Gazdálkodó szervezetek, nem természetes személy ingatlanhasználók a zöld hulladék gyűjtési szolgáltatást – ideértve a hulladékudvar szolgáltatását is – csak díj ellenében vehetik igénybe.

A zöld hulladék begyűjtése négyheti ismétlődésben a szelektív gyűjtéssel azonos napokon történik. A gyűjtőjárat által nem bejárt utcák esetén a kukás hulladékszállításnál is működő gyakorlat szerint a zöld hulladékot a gyűjtőjárat útvonalához, a közlekedést nem akadályozva kell kihelyezni.

A zöld hulladékot a szállítási napot megelőző napon vagy a szállítási nap reggelén, legkésőbb 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre.

A kihelyezett zöld hulladék lehet falevél, levágott fű, kerti nyesedék, ami szállításra alkalmas, bekötözött, áttetsző zsákban kerülhet kihelyezésre. A fás szárú növényi hulladékot, csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas súlyban és méretben, két pontban összekötegelve, rendezett formában lehet kihelyezni, a forgalmat nem akadályozó módon. A kihelyezett zöld hulladékban nem lehet kő, beton és olyan szilárd összetevő, amely a feldolgozásnál az aprítási és komposztálási folyamatot akadályozza. Amennyiben a zöld hulladékot nem az előírtaknak megfelelően (pl. kazalba rakott gallyak) helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy a Közszolgáltatói alvállalkozó nem köteles a zöld hulladékot elszállítani.

Kérjük, a zöld hulladék gyűjtéssel kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat a 26/300-407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen.

Köszönjük, hogy a fent leírtak szerinti együttműködését, amely nagyban segíti ennek a szolgáltatásnak az eredményes végrehajtását!

 

A zöld hulladék 2019. évi  gyűjtési naptára:

április 15.

május 13.

június 10.

július 8.

augusztus 5.

szeptember 2.

szeptember 30.

október 28.

november 25.