Házhoz menő zöldhulladék begyűjtési tájékoztató

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PILISSZENTLÁSZLÓ

Az FKF Nonprofit Zrt., mint Közszolgáltató a Városi Szolgáltató Nzrt.-vel, mint alvállalkozóval házhoz menő zöldhulladék gyűjtést végez. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mintájára, idén áprilistól novemberig lehetősége nyílik a lakosságnak, hogy a kerti munkákból az év során keletkező biológiailag lebomló zöldhulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a megadott napokon az ingatlana elé kihelyezve átadja azt a közszolgáltatónak.

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtést csak természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe, akik a közszolgáltatóval jogviszonyban állnak. Gazdálkodó szervezetek, nem természetes személy ingatlanhasználók a zöldhulladék gyűjtési szolgáltatást – ideértve a hulladékudvar szolgáltatását is – csak díj ellenében vehetik igénybe.

A zöldhulladék begyűjtése négyheti ismétlődésben a szelektív gyűjtéssel azonos napokon történik. A gyűjtőjárat által nem bejárt utcák esetén a kukás hulladékszállításnál is működő gyakorlat szerint a zöldhulladékot a gyűjtőjárat útvonalához, a közlekedést nem akadályozva kell kihelyezni.

A zöldhulladékot a szállítási napot megelőző napon vagy a szállítási nap reggelén, legkésőbb 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre.

A kihelyezett zöldhulladék lehet falevél, levágott fű, kerti nyesedék, ami szállításra alkalmas, bekötözött, áttetsző zsákban kerülhet kihelyezésre. A fás szárú növényi hulladékot, csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas súlyban és méretben, összekötegelve, rendezett formában lehet kihelyezni, a forgalmat nem akadályozó módon. A kihelyezett zöld hulladékban nem lehet kő, beton és olyan szilárd összetevő, amely a feldolgozásnál az aprítási és komposztálási folyamatot akadályozza. Amennyiben a zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően (pl. kazalba rakott gallyak) helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy a Közszolgáltatói alvállalkozó nem köteles a zöldhulladékot elszállítani.

Kérjük, a zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat a 26/300-407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen.

Zöldhulladék begyűjtési naptár elérhető itt

Köszönjük együttműködését, amely nagyban segíti a szolgáltatás eredményes végrehajtását!

 

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NZRT.