Felhívás telekegyesítés esetén változási vázrajz készítésének támogatására

Tisztelt Lakosság!

 

Pilisszentlászlón több olyan ingatlan van, amely egymás mellett fekszik, és ugyanazon személy tulajdonában van. Az utóbbi időben megkezdett adóhatósági ellenőrzési eljárás során számos ilyen ingatlan tulajdonos szembesült azzal, hogy mivel nem vonta össze a telkeket, ezért minden tulajdonában lévő, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan után köteles a magánszemélyek kommunális adója fizetésére, amelyről határozatot kapott.

A probléma megoldására az ingatlan tulajdonosnak telekalakítási eljárást kell kezdeményeznie, ez az úgynevezett telekegyesítés, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonnak és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepel az ingatlan-nyilvántartásban

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy azon pilisszentlászlói ingatlan tulajdonos részére, aki 2021-ben a tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában telekalakítási eljárást (telekegyesítést) folytatott le, vagy 2022-ben telekalakítási eljárást (telekegyesítést) kíván lefolytatni, az ahhoz szükséges változási vázrajz készítés költségének 50%-a, de legfeljebb 25 000 Ft mértékű támogatást nyújt, amennyiben

  1. az ingatlan tulajdonosa a Pilisszentlászló közigazgatási területén tulajdonában lévő ingatlanokra fennálló kommunális adó (tőke és pótlék) tartozását visszamenőleg 5 évre vagy a tulajdonba kerülést követő év január 1. napjától rendezi, és erről a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája által kiállított általános adóigazolást benyújtja,
  2.  az ingatlan tulajdonosa a Pilisszentlászló közigazgatási területén tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan visszamenőleg 5 évre vagy a tulajdonba kerülést követő év január 1. napjától adatbejelentést tesz és ezt követően az elmaradt kommunális adót befizeti, és erről a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája által kiállított általános adóigazolást benyújtja,
  3. kettő vagy több az ingatlannyilvántartás szerint beépítetlen ingatlan összevonását nem támogatja, kivéve, ha az összevonás után az épület feltüntetés igazolásra kerül.

A kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

  • kérelem nyomtatvány
  • telekalakításról készített változási vázrajz
  • változási vázrajz elkészítésének költségét igazoló számla másolata
  • amennyiben olyan két vagy több ingatlan kerül összevonásra, amelyen épület található, térképmásolat benyújtása is szükséges, amely az épület feltüntetését is tartalmazza
  • Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi általános adóigazolás (az adóigazolás igazolja, hogy az adózónak a tulajdonában lévő valamennyi ingatlanra vonatkozásában nincs kommunális adótartozása, valamint adóbevallási kötelezettségének eleget tett)

 

A kérelmet és a fent felsorolt dokumentumokat a pilisszentlászlói Községházán adhatják le ügyfélfogadási időben (H, Sz, P: 8-12 óra, K: 13-17 óra)

Kérelem_változási vázrajz készítése