Meghívó lakossági fórumra

M E G H Í VÓ

Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Pilisszentlászló Község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközeinek

teljeskörű felülvizsgálata kapcsán – partnerségi egyeztetés keretében –

2021. augusztus 30-án 18 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUM – ot tart,

melyre ezúton meghívom!

A lakossági fórum helye: Szlovák Közösségi Ház (Szabadság tér 1.)

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítése egyszerre történik, ennek megfelelően az egyeztetési eljárás egy eljárásban történik, a teljes eljárás szabályai szerint.

A teljeskörű felülvizsgálat – valamennyi elkészítendő dokumentum esetén – Pilisszentlászló Község teljes közigazgatási területét érinti.

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési dokumentációja elérhető itt: letöltés

A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni, illetve a lakossági fórumot követő 8 napon belül 2021. szeptember 7 -ig írásos észrevételt lehet tenni az alábbi módokon:

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Pilisszentlászló Köszég Önkormányzatának címére (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

A partnerek által megadott személyes adatokat csak a véleményezés kapcsán használjuk fel összhangban az önkormányzat adatkezelésre vonatkozó szabályzataival.

 

Pilisszentlászló, 2021. augusztus 13.

 

  Tóth Attila

polgármester