2016

1/2016. (I. 26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

2/2016. (I.26.) Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
melléklet

3/2016. (I.26.) Előterjesztés a Ribnyicska vizes élőhely megvalósítása tárgyában

4/2016. (I.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről

5/2016. (I.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről

6/2016. (I.26.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról határozat
melléklet 1. Alapító okirat
melléklet 2. Módosító okirat

7/2016. (I.26.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendeléséről

8/2016. (I.26.) Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2016. évi ellenőrzési tervéről
melléklet

9/2016. (I.26.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről

10/2016. (I.26.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról

11/2016. (III.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

12/2016. (III.22.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
melléklet 1
melléklet 2

13/2016. (III.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

14/2016. (III.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

15/2016. (III.22.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

16/2016. (III.22.) Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
melléklet

17/2016. (III.22.) Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
melléklet

18/2016. (III.22.) Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2015. évi alakulásáról
melléklet 1
melléklet 2
melléklet 3

19/2016. (III.22.) Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről

20/2016. (III.22.) Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján történő részvételről

21/2016. (III.22.) Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről

22/2016. (IV.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

23/2016. (IV.26.) Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben végzett rendőri tevékenységéről
melléklet

24/2016. (IV.26.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól határozat

25/2016. (IV.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület székhelyhasználati kérelméről

26/2016. (IV.26.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
melléklet

27/2016. (IV.26.) Előterjesztés Pilisszentlászló Kékes utca meghosszabbításáról
melléklet

28/2016. (V.24.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

29/2016. (V.24.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójáról
melléklet

30/2016. (V.24.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
melléklet

31/2016. (V.24.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

32/2016. (V.24.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

33/2016. (V.24.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

34/2016. (V.24.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
melléklet

35/2016. (V.24.) Előterjesztés SEPTIFOS elnevezésű biológiai szennyvíztisztítószer beszerzéséről

36/2016. (V.24.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
melléklet

37/2016. (VI.7.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület címerhasználati kérelméről
melléklet

38/2016. (VI.7.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

39/2016. (VII.6.) Előterjesztés a „2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása a vis maior program keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
melléklet

40/2016. (IX.20.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

41/2016. (IX.20.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
melléklet 1
melléklet 2

42/2016. (IX.20.) Sürgősségi indítvány a települési utak helyreállítása tárgyában

43/2016. (IX.20.) Sürgősségi indítvány a települési utak helyreállítása tárgyában

44/2016. (IX.20.) Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában

45/2016. (IX.20.) Előterjesztés a 66/2015. (IX. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

46/2016. (IX.20.) Előterjesztés a 66/2015. (IX. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

47/2016. (IX.20.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról
melléklet 1
melléklet 2

48/2016. (IX.20.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról

49/2016. (IX.20.) Előterjesztés bankszámlaszerződések módosításáról határozat
melléklet 1
melléklet 2

50/2016. (IX.30.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

51/2016. (XI.22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

52/2016. (XI.22.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet I-IX. havi végrehajtásáról

53/2016. (XI.22.) Előterjesztés forgalomtechnikai változásokról

54/2016. (XI.22.) Előterjesztés forgalomtechnikai változásokról

55/2016. (XI.22.) Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről határozat
melléklet

56/2016. (XI.22.) Előterjesztés a 2016/2017. évre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

57/2016. (XI.22.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
melléklet

58/2016. (XI.22.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról

59/2016. (XII.19.) Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák helyszínének meghatározásáról