2018

1/2018. (I.23.) 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 


2/2018. (I.23.)  Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonban lévő utak felújításának előkészítő munkálatairól valamint magántulajdonban lévő ingatlanok bérbevételéről


3/2018. (I.23.)

Előterjesztés az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról

melléklet


4/2018. (I.23.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


5/2018. (I.23.)

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2018. évi ellenőrzési tervéről

melléklet


6/2018. (I.23.) 

Előterjesztés az adóbevételek és adóhátralékok 2017. évi alakulásáról

bevételek alakulása 2016-2017 II. félév

2017. II. félév zárás

2017. II. félév bevételek bontása

2016. II. félév túlfizetések


7/2018. (I.23.)

Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezésérő

melléklet


8/2018. (I.23,)

Előterjesztés Stációk (keresztút állomások) létesítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról


9/2018. (I.23.) 

Előterjesztés szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról


10/2018. (III.27.) 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


11/2018. (III.27.) 

Sürgősségi indítvány az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat tárgyában


12/2018. (III.27.) 

Sürgősségi indítvány az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat tárgyában


13/2018. (III.27.)

Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásával kapcsolatos pályázat módosítása, valamint a településrendezési eszközök elkészítésének tárgyában


14/2018. (III.27.)

Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásával kapcsolatos pályázat módosítása, valamint a településrendezési eszközök elkészítésének tárgyában


15/2018. (III.27.) Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról
16/2018. (III.27.)

Előterjesztés a 2018. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet


17/2018. (III.27.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről18/2018. (III.27.) 

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

Középtávú továbbképzési program 2018-2023

1. melléklet szakvizsga alprogram

2. melléklet  továbbképzés alprogram19/2018. (III.27.)

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről


20/2018. (III.27.)

Előterjesztés lakástűzben elhunyt házaspár fennmaradt terhei egy részének átvállalásáról


21/2018. (IV.24.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


22/2018. (IV.24.)

Sürgősségi indítvány a Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési Eszközök elkészítéséről


23/2018. (IV.24.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2018-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról


 24/ 2018. (IV.24.)

Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján

melléklet


25/2018. (IV.24.)

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról

Alapító okirat

Módosító Okirat


26/2018. (IV.24.)

Beszámoló a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről, a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól


27/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évben végzett rendőri tevékenységéről

melléklet


28/2018. (V.29.) Kt.sz. határozat

 Előterjesztés a Településképi Arculati kézikönyv elfogadásáról

melléklet


29/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


30/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Sürgősségi indítvány közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról szóló megállapodás elfogadásáról

melléklet


31/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Sürgősségi indítvány közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról szóló megállapodás elfogadásáról


32/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Előterjesztés a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések téli rezsicsökkentésének kiterjesztéséről


33/2018. (V.31.) Kt. sz. határozat 

Előterjesztés óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet


34/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat tárgyában


35/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Előterjesztés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása tárgyban (KKETTKK-CP-02) kiírt pályázati felhívásról


36/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

 Előterjesztés a 2018. évi Vándortábor tárgyában


37/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról

melléklet_Módosító Okirat_

melléklet_ Alapító okirat


38 -belső ellenőrzés_ 2018.05.29

Előterjesztés a belső ellenőrzés 2017. évi tapasztalatairól

melléklet

39/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Előterjesztés a Pilisszentlászló, futballpálya környéki ingatlanok megvásárlásáról


40/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Előterjesztés a Pilisszentlászló, futballpálya környéki ingatlanok megvásárlásáról


41/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

 

Előterjesztés a Pilisszentlászló, Ribnyicska vizes élőhely helyreállításáról


42/2018. (V.29.) Kt. sz. határozat

Előterjesztés téli rezsicsökkentés kiterjesztése a 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról

melléklet


43/2018. (VII.03.) Kt. sz. határozat

Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról 


44/2018. (VII.03.) Kt. sz. határozat Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
alapító okiratmódosító okirat


45/2018. (VIII.28.) 

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról


46/2018. (VIII.28.)

Előterjesztés a Pilisszentlászló ingatlan-nyilvántartási térképe ügyében döntés kezdeményezése iránti felterjesztésről


47/2018. (VIII.28.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői megbízásáról


48/2018. (IX.25.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


49/2018. (IX.25.) 

Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet – Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

melléklet – Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda


50/2018. (IX.25.)

 Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról


51/2018. (IX.25.)

 Előterjesztés a 32/2018. (V.29.) Kt.sz. határozatának módosításáról


52/2018. (IX.25.)

 Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról


53/2018. (IX.25.) 

Előterjesztés az Egészségház felújítás kapcsán a háziorvosi rendelés, a védőnői tanácsadás és a gyógyszertár elhelyezéséről

melléklet


54/2018. (IX.25.)

Előterjesztés az Egészségház felújítás kapcsán a háziorvosi rendelés, a védőnői tanácsadás és a gyógyszertár elhelyezéséről

melléklet


55/2018. (IX.25.)

Előterjesztés a BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. évi pályázati kiírásáról

A típusú pályázati felhívás

B típusú pályázati felhívás


56/2018. (IX.25.)

Előterjesztés a temetési helyek megváltási és újraváltási díjainak felülvizsgálatáról


57/2018. (IX.25.)

Előterjesztés a 43/2018. (VII. 03.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról


58/2018. (IX.25.)

Előterjesztés a 43/2018. (VII. 03.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról


59/2018. (IX.25.)

Előterjesztés a 47/2018. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatának módosításáról


60/2018. (XI.13.)

Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról61/2018. (XII.11.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


 

62/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet


 

63/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alapításáról, valamint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

1. melléklet_feladatellátási megállapodás

2. melléklet_Közös Önkormányzatról szóló megállapodás 


64 /2018. (XII.11.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó Munkatervéről, valamint a 2018/2019. évre vonatozó beiskolázási tervéről 

melléklet


 

65/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó Munkatervéről, valamint a 2018/2019. évre vonatozó beiskolázási tervéről 

melléklet


 

66/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet


 

67/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a Pilisszentlászló, futballpálya környéki ingatlanok megvásárlásáról


 

68/2018. (XII.11.)

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról


 

69/2018. (XII.11.) 

Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról


 

70/2018. (XII.11.)  Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról