2014

1/2014. (II.4.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

2/2014. (II.4.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló 048/88 hrsz. ingatlan cserére és értékesítésre kijelöléséről, illetve cseréjéről és értékesítéséről

3/2014. (II.4.) Sürgősségi indítvány az Óvoda nyílászáró-csere, hőszigetelés pályázat keretében

4/2014. (II.4.) Előterjesztés az 51/2013. (XI. 10.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

5/2014. (II.4.) Előterjesztés az 51/2013. (XI. 10.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

6/2014. (II.4.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

7/2014. (II.4.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

8/2014. (II.4.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

9/2014. (II.4.) Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításáról, előzetes tájékoztató dokumentációjának véleményezéséről

10/2014. (II.4.) Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról kötött megállapodás módosításáról
melléklet

11/2014. (II.4.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
melléklet

12/2014. (II.4.) Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.
melléklet 4.

13/2014. (II.4.) Előterjesztés szociális tűzifa pályázat elbírálásáról

14/2014. (IV. 22.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

15/2014. (IV. 22.) Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján
melléklet 1.
melléklet 2.

16/2014. (IV. 22.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól
melléklet

17/2014. (IV. 22.) Előterjesztés  az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati    rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról

18/2014. (IV. 22.) Előterjesztés  költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.
melléklet 4.

19/2014. (IV. 22.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének    Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

20/2014. (IV. 22.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének    Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

21/2014. (IV. 22.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

22/2014. (IV. 22.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

23/2014. (IV. 22.) Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról

24/2014. (IV. 22.) Előterjesztés Pilisszentlászló Ribnyicska területének helyreállításával kapcsolatos előzetes tárgyalások megkezdése, valamint a külterületi 013/67 hrsz-ú ingatlan cseréje

25/2014. (IV. 22.) Előterjesztés Pilisszentlászló Ribnyicska területének helyreállításával kapcsolatos előzetes tárgyalások megkezdése, valamint a külterületi 013/67 hrsz-ú ingatlan cseréje

26/2014. (IV. 22.) Előterjesztés a Dunabogdányi 0246/2 hrsz. alatt felvett ingatlan térítésmentes Pilisszentlászló község önkormányzati tulajdonba adásáról

27/2014. (IV. 22.) Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ultrahang készülék beszerzésének támogatásáról

28/2014. (IV. 22.) Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
melléklet

29/2014. (IV. 22.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
melléklet

30/2014. (V. 27.) Sürgősségi indítvány a 66/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat módosításról

31/2014. (V. 27.) Előterjesztés a Szentlászló települések találkozóján történő részvételre

32/2014. (VI.13.) Előterjesztés az Óvodával kapcsolatos döntésekről (új csoportszoba bővítés; alapító okirat módosítás)
melléklet

33/2014. (VI.13.) Előterjesztés az Óvodával kapcsolatos döntésekről (új csoportszoba bővítés; alapító okirat módosítás)
melléklet 1.
melléklet 2.

34/2014. (VI.13.) Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között, háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződésről
melléklet

35/2014. (VIII. 5.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló, Petőfi utca külterületi szakaszának belterületbe vonása tárgyában

36/2014. (VIII. 5.) Sürgősségi indítvány új csoportszoba kialakításáról

37/2014. (VIII. 5.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

38/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

39/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

40/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

41/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

42/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról

43/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

44/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

45/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés Pilisszentlászló Sportegyesület névhasználati kérelméről

46/2014. (VIII. 5.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról

47/2014. (IX.15.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

48/2014. (IX.15.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.
melléklet 4.

49/2014. (IX.15.) Előterjesztés az 5/2014. (II. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

50/2014. (IX.15.) Előterjesztés az 5/2014. (II. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

51/2014. (IX.15.) Előterjesztés Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatos előzetes véleményezéséről

52/2014. (IX.15.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján

53/2014. (IX.15.) Előterjesztés iskoláztatási támogatásról

54/2014. (IX.15.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról
melléklet 1.
melleklet 2.

55/2014. (IX.15.) Előterjesztés a Pilisi Szlovákok Régiós farsangi Báljának megrendezésére

56/2014. (IX.15.) Előterjesztés Családi Napközi működtetéséről és az ahhoz szükséges hatósági engedély beszerzése iránti felhatalmazásról

57/2014. (X.20.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

58/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

59/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

60/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

61/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

62/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

63/2014. (X.20.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

64/2014. (X.20.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

65/2014. (XI.11.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 04/86 hrsz-ú terület (temető) belterületbe vonásáról

66/2014. (XI.11.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

67/2014. (XI.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

68/2014. (XI.25.) Előterjesztés a Képviselő-testület által a Polgármesterre „Itthon vagy –  Magyarország, szeretlek” – átruházott hatáskörben tett intézkedésről

69/2014. (XI.25.) Sürgősségi indítvány a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
melléklet 1.

70/2014. (XI.25.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a I-III. negyedévi beszámolóról

71/2014. (XI.25.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a I-III. negyedévi beszámolóról

72/2014. (XI.25.) Előterjesztés Családi Napközi indításáról és a kormányzati funkciószámok elfogadásáról

73/2014. (XI.25.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról
melléklet

74/2014. (XI.25.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról

75/2014. (XII.03.) Sürgősségi indítvány a 2015/2016. évre vonatkozó általános iskola felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

76/2014. (XII.03.) Előterjesztés Családi Napközi indításáról

77/2014. (XII.03.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról határozat