2024.

1/2024. (I.30.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről
2/2024. (I.30.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2024. évi ellenőrzési tervéről
3/2024. (I.30.) Előterjesztés a Gerdinok Team Kft-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződésről, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2024. (I.30.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról
5/2024. (I.30.) Előterjesztés a pilisszentlászlói 021/1 hrsz-ú kivett, helyi közút belterületbe vonásáról
6/2024. (I.30.) Előterjesztés a pilisszentlászlói 021/1 hrsz-ú kivett, helyi közút belterületbe vonásáról
7/2024. (I.30.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 016/8 hrsz-ú ingatlan besorolásának a helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
8/2024. (I.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
9/2024. (I.30.)

melléklet

Sürgősségi indítvány az „Út, járda és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
10/2024. (I.30.) Sürgősségi indítvány a 103/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
11/2024. (I.30.) Sürgősségi indítvány a pilisszentlászlói 298 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
12/2024. (II.20.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
13/2024. (II.20.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
14/2024. (II.20.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
15/2024. (II.20.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
16/2024. (II.20.) Sürgősségi indítvány a Tölgyfa utca helyreállításáról
17/2024. (IV.03.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. évi tevékenységéről
18/2024. (IV.03.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
19/2024. (IV.03.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról
20/2024. (IV.03.) Előterjesztés a 2024. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
21/2024. (IV.03.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
22/2024. (IV.03.) Sürgősségi indítvány „Ribnyicska tó” területén található ingatlanok más célú hasznosítása iránti kérelemről
23/2024. (V.16.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2023. évben végzett rendőri tevékenységéről
24/2024. (V.16.) Sürgősségi indítvány a pilisszentlászlói 1161 helyrajzi számú ingatlan megnevezésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről
25/20245. (V.16.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tapasztalatairól
26/2024. (V.16.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 014/35 hrsz-ú ingatlan besorolásának a helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
27/2024. (V.16.) Előterjesztés a pilisszentlászlói 024/8 helyrajzi számú ingatlan részterületének megvásárlásáról
28/2024. (V.16.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján