2024.

1/2024. (I.30.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről
2/2024. (I.30.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2024. évi ellenőrzési tervéről
3/2024. (I.30.) Előterjesztés a Gerdinok Team Kft-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződésről, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2024. (I.30.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról
5/2024. (I.30.) Előterjesztés a pilisszentlászlói 021/1 hrsz-ú kivett, helyi közút belterületbe vonásáról
6/2024. (I.30.) Előterjesztés a pilisszentlászlói 021/1 hrsz-ú kivett, helyi közút belterületbe vonásáról
7/2024. (I.30.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 016/8 hrsz-ú ingatlan besorolásának a helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
8/2024. (I.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
9/2024. (I.30.)

melléklet

Sürgősségi indítvány az „Út, járda és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
10/2024. (I.30.) Sürgősségi indítvány a 103/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
11/2024. (I.30.) Sürgősségi indítvány a pilisszentlászlói 298 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról