2013

1/2013. (I. 15.) Előterjesztés a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

2/2013. (I. 15.) Előterjesztés a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

3/2013. (I. 15.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 25/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és új pályázat kiírásáról

4/2013. (I. 15.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 25/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és új pályázat kiírásáról

5/2013. (I. 23.) Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának pontosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.

6/2013. (II.11.)  Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

7/2013. (II.11.) Sürgősségi indítvány székely zászló kihelyezéséről a Községháza homlokzatára

8/2013. (II.11.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról

9/2013. (II.11.) Előterjesztés a 2013. éves összesített Közbeszerzési terv elfogadásáról

10/2013. (II.26.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

11/2013. (II.26.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

12/2013. (II.26.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

13/2013. (II.26.) Előterjesztés az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról
melléklet

14/2013. (II.26.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának, valamint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.

15/2013. (II.26.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2009. (IV.08.) sz. Önk rendeletének módosításának kezdeményezéséről

16/2013. (II.26.) Előterjesztés a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról

17/2013. (III.26.) Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

18/2013. (IV.23.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

19/2013. (IV.23.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján

20/2013. (IV.23.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi tapasztalatairól

21/2013. (IV.23.) Előterjesztés 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv és a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
melléklet

22/2013. (IV.23.) Előterjesztés 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv és a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
melléklet

23/2013. (IV.23.) Előterjesztés Pilisszentlászló Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

24/2013. (IV.23.) Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról és a vagyongazdálkodási terv elfogadásáról
melléklet

25/2013. (IV.23.) Előterjesztés a 2/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

26/2013. (IV.23.) Előterjesztés a 2/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

27/2013. (IV.23.) Előterjesztés óvodabővítés (új csoportszoba kialakítása) tárgyában

28/2013. (IV.23.) Előterjesztés Pilisszentlászló település 604 hrsz. ingatlanának önkormányzati tulajdonba vételéről
melléklet

29/2013. (IV.23.) Előterjesztés 8/2013. (III. 29.) BM rendelet szerinti támogatás tárgyában

30/2013. (IV.23.) Tájékoztató a 2013. évi Gyermeknapi Fesztivál rendezvényről

31/2013. (VI.06.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

32/2013. (VI.06.) Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján
melléklet 1.

33/2013. (VI.06.) Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt.-vel megkötendő hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
melléklet 1.
melléklet 2.

34/2013. (VI.06.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról

35/2013. (VI.06.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 4/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

36/2013. (VI.06.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 4/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

37/2013. (VI.06.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 4/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

38/2013. (VI.06.) Előterjesztés a 26/2013. (IV.23.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

39/2013. (VI.06.) Előterjesztés a 26/2013. (IV.23.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

40/2013. (VI.06.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község 6/2009. (IV.08.) sz. Önk. rendeletének Pilisszentlászló Község Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról

41/2013. (VI.06.) Előterjesztés Dunabogdány Község Településszerkezeti tervének, Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról

42/2013. (VI.06.) Előterjesztés Községháza karbantartása tárgyában

43/2013. (VI.06.) Előterjesztés az Pilisszentlászló, Hrabina dűlő 024/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása tárgyában
melléklet 1.

44/2013. (VI.06.) Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján történő részvételre

45/2013. (VII.30.) Előterjesztés Óvodával kapcsolatos döntésekről (Fűtéskorszerűsítés; új csoportszoba bővítés, átalakítás)

46/2013. (VII.30.) Előterjesztés Óvodával kapcsolatos döntésekről (Fűtéskorszerűsítés; új csoportszoba bővítés, átalakítás)

47/2013. (VII.30.) Előterjesztés Óvodával kapcsolatos döntésekről (Fűtéskorszerűsítés; új csoportszoba bővítés, átalakítás)
melléklet 1.
melléklet 2.

48/2013. (IX.10.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

49/2013. (IX.10.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
melléklet

50/2013. (IX.10.) Előterjesztés a 39/2013. (VI.04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

51/2013. (IX.10.) Előterjesztés a 39/2013. (VI.04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

52/2013. (IX.10.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.

53/2013. (X.8.) Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által javasolt, a rendszerfejlesztést célzó projekt megvalósítása és üzemeltetése tárgyában a 2. sz. üzemeltetési koncepció valamint a módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról

54/2013. (X.8.) Sürgősségi indítvány a Községháza kazán áthelyezése tárgyában

55/2013. (X.8.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról
melléklet 1
melléklet 2

56/2013. (XI.5.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
melléklet 1.
melléklet 2.

57/2013. (XI.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

58/2013. (XI.28.)  Sürgősségi indítvány Csobánka és Pilisszentkereszt Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásáról

59/2013. (XI.28.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet I.-III. negyedév végrehajtásáról
melléklet

60/2013. (XI.28.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

61/2013. (XI.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési Tervéről
melléklet

62/2013. (XI.28.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról
melléklet

63/2013. (XI.28.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

64/2013. (XI.28.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

65/2013. (XI.28.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

66/2013. (XI.28.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról

67/2013. (XI.28.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról