2015

1/2015. (II. 10.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

2/2015. (II.10.) Sürgősségi indítvány körzeti megbízott elhelyezéséről

3/2015. (II.10.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

4/2015. (II.10.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

5/2015. (II.10.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről

6/2015. (II.10.) Előterjesztés Felcsút Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról

7/2015. (II.10.) Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

8/2015. (II.10.) Előterjesztés a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről

9/2015. (II.10.) Előterjesztés a szociális tűzifa pályázat elbírálásáról

10/2015. (III.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

11/2015. (III.23.) Előterjesztés a Pilisszentlászló Sportegyesület 2015. évi támogatásáról

12/2015. (III.23.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési tervről

13/2015. (III.23.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal és a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda közötti munkamegosztási megállapodásról
melléklet 1

14/2015. (IV.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

15/2015. (IV.28.) Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján
melléklet

16/2015. (IV.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt kialakítandó körzeti megbízott pihenő helyiség szerződésének elfogadásáról
melléklet

17/2015. (IV.28.) Sürgősségi indítvány – felhatalmazás a körzeti megbízott rendőr használatába adandó quad vásárlásával kapcsolatos tárgyalásokra

18/2015. (IV.28.) Sürgősségi indítvány gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat tárgyában

19/2015. (IV.28.) Sürgősségi indítvány az új Szlovák Közösségi Ház bérbeadásáról

20/2015. (IV.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízkezeléséről

21/2015. (IV.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízkezeléséről

22/2015. (IV.28.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a kormányzati funkciószámok módosításáról

23/2015. (IV.28.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a kormányzati funkciószámok módosításáról

24/2015. (IV.28.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi tapasztalatairól

25/2015. (IV.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjáról melléklet
melléklet

26/2015. (IV.28.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
melléklet1

27/2015. (IV.28.) Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról

28/2015. (IV.28.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázók meghallgatásra létrehozandó bizottság felállításáról

29/2015. (IV.28.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján

30/2015. (IV.28.) Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján történő részvételről

31/2015. (IV.28.) Előterjesztés a Pilisszentlászló község helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
melléklet

32/2015. (IV.28.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálatáról

33/2015. (IV.28.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt található 36 m2 alapterületű üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosításáról
melléklet

34/2015. (VI.8.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt kialakítandó körzeti megbízotti iroda szerződésének elfogadásáról
melléklet

35/2015. (VI.8.) Előterjesztés a lakosság tájékoztatásának formájáról

36/2015. (VI.8.) Előterjesztés SEPTIFOS elnevezésű biológiai szennyvíztisztítószer beszerzéséről

37/2015. (VI.8.) Előterjesztés SEPTIFOS elnevezésű biológiai szennyvíztisztítószer beszerzéséről

38/2015. (VI.8.) Előterjesztés sportkoncepció elfogadásáról
melléklet

39/2015. (VI.8.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

40/2015. (VI.8.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

41/2015. (VI.8.) Előterjesztés pályázatok tárgyában

42/2015. (VII.27.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

43/2015. (VII.27.) Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról

44/2015. (VII.27.) Előterjesztés Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. pályázat tárgyában

45/2015. (VII.27.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról
melléklet

46/2015. (VII.27.) Előterjesztés szennyvízkezelés megoldása tárgyában

47/2015. (VII.27.) Előterjesztés Vis maior pályázat tárgyában

48/2015. (VII.27.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 08/4 hrsz-ú sportpálya és 08/3 hrsz-ú ingatlanon álló sportöltöző használatáról

49/2015. (VII.27.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló Sportöltöző ingyenes eseti használatba adásáról

50/2015. (VII.27.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2013.(….) Önk. sz. rendelet módosításáról
melléklet

51/2015. (VIII.19.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata egyes középületeinek energetikai korszerűsítése a „KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

52/2015. (VIII.19.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata egyes középületeinek energetikai korszerűsítése a „KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

53/2015. (VIII.19.) Előterjesztés adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 2015. évi fejlesztési támogatása és ötletpályázat tárgyában

54/2015. (VIII.19.) Előterjesztés Pálos települések találkozójának 2016. évi megrendezéséről

55/2015. (VIII.28.) Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat tárgyában

56/2015. (VIII.28.) Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei új eszközök beszerzésének támogatásáról

57/2015. (IX.15.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

58/2015. (IX.15.) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
melléklet

59/2015. (IX.15.) Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Rózsahegy utca menti 489 és 492 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről

60/2015. (IX.15.) Előterjesztés Pilisi Szlovák települések története c. kalendárium támogatásáról

61/2015. (IX.15.) Előterjesztés a Pilisszentlászló község helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
melléklet

62/2015. (IX.15.) Előterjesztés a Duna Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás tagságából eredő kötelezettség teljesítéséről

63/2015. (IX.15.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

64/2015. (IX.15.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról

65/2015. (IX.15.) Előterjesztés az 50/2014. (IX. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

66/2015. (IX.15.) Előterjesztés az 50/2014. (IX. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról

67/2015. (IX.15.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójáról
melléklet 1
melléklet 2

68/2015. (X.6.) Előterjesztés a 64/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat módosításáról

69/2015. (X.6.) Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat – többletforrás igény tárgyában

70/2015. (XI.24.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

71/2015. (XI.24.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról
melléklet 1
melléklet 2
melléklet 3

72/2015. (XI.24.) Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról
melléklet

73/2015. (XI.24.) Előterjesztés Vis maior pályázat tárgyában

74/2015. (XI.24.) Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
melléklet

75/2015. (XI.24.) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről
melléklet

76/2015. (XI.24.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról
melléklet

77/2015. (XI.24.) Előterjesztés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezéséről

78/2015. (XI.24.) Előterjesztés a 2016/2017. évre vonatkozó általános iskola felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről

79/2015. (XI.24.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójáról