2017

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet – a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

3.sz. melléklet

2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet – 2017. évi költségvetés

1. sz. melléklet – Címrend

2. sz. melléklet – Összesített mérleg

3. sz. melléklet – Felhalmozási kiadások

4. sz. melléklet – Általános és céltartalék

5. sz. melléklet – Központi költségvetésből származó források

6. sz. melléklet – Ellátottak juttatásai

7. sz. melléklet – Pénzeszköz átadások/támogatások

8. sz. melléklet – Önkormányzat létszámkerete

3/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

4/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet – az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

5/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet – a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet – 2016. évi zárszámadás

1. melléklet Éves költségvetési beszámoló – Önkormányzat

2. melléklet Éves költségvetési beszámoló – Óvoda

3. melléklet Összesített beszámoló

4. sz. melléklet vagyonkimutatás 2016

 

7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet – Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

8/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelet- egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet – a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-3. sz. mellékletek

4. sz. melléklet

5. sz. melléket

10/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet –  a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezés szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítása
11/2017, (X.18.) önkormányzati rendelet – a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól