Egységes szerkezetű rendeletek

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V.4.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

 


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2/2005. (II.15.) rendelete a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (X.12.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának  4/2022. (III.25.) önkorányzati rendelete a helyi építési szabályzatról


rendelet

1.melléklet

2 melléklet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az ívóvízvezeték-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési  feladatok ellátásáról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 5/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 16/2007. (XII.20.) rendelete a közterület-használatról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 13/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete az üzemképtelen járművek elszállításáról


rendelet_
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005. (II.27.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő  partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.26.) önkormányzat rendelete a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól 


rendelet 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a köztisztasági szabályokról


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


rendelet
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről


rendelet

mellékletek