Egységes szerkezetű rendeletek

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 15.) számú rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről

Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2020. március 30-tól


Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2/2005. (II.15.) rendelete a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 5/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (X.12.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 6/2009. (IV.08.) számú rendelete a község helyi építési szabályzatáról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az ívóvízvezeték-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési  feladatok ellátásáról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 5/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 16/2007. (XII.20.) rendelete a közterület-használatról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 13/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete az üzemképtelen járművek elszállításáról


rendelet_

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005. (II.27.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő  partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.26.) önkormányzat rendelete a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól 


rendelet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a köztisztasági szabályokról


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


rendelet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről


rendelet

mellékletek

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. évi költségvetés_alaprendelet

2018. évi költségvetés 1. módosítás

2018. évi költségvetés 2. módosítás