Egységes rendeletek

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 15.) számú rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2/2005. (II.15.) rendelete a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2008. (VI.26.) önkormányzati rendelet az elektronikus ügyintézésről

házasságkötés Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 5/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjai

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (X.12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 6/2009. (IV.08.) számú rendelete a község helyi építési szabályzatáról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az ívóvízvezeték-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2000. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 16/2007. (XII.20.) rendelete a közterület-használatról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005. (II.27.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

11.Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő  partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.26.) önkormányzat rendelete a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Pilisszenegységes Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

KPilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet a köztisztasági szabályokról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeirő