2023

1/2023. (I.17.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2023. (I.17.)

melleklet

Előterjesztés a Dunakanyari Rendészeti Társulásról
3/2023. (I.17.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
4/2023. (I.17.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
5/2023. (II.21.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
6/2023. (II.21.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről
7/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2023. évi ellenőrzési tervéről
8/2023. (II.21.) Előterjesztés vis maior pályázat tárgyában
9/2023. (II.21.) Előterjesztés a „Sportöltöző turisztikai, közösségi célú átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
10/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község 2023-2028. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
11/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
12/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
13/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
14/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés a Dunakanyari Rendészeti Társulásról
15/2023. (II.21.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
16/2023. (III.14.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
17/2023. (III.14.) Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezéséről
18/2023. (III.14.) Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
19/2023. (III.14.)

összegezés

Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés és tározás tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
20/2023. (III.14.)

melléklet

Előterjesztés a 2023. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
21/2023. (III.14.) Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló, turisztikai bázispont környéki ingatlanok megvásárlásáról
22/2023. (III.14.) Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló, turisztikai bázispont környéki ingatlanok megvásárlásáról
23/2023. (IV.25.) Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
24/2023. (IV.25.) Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
25/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
26/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
27/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
28/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
29/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
30/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
31/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
32/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
33/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
34/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
35/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
36/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
37/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
38/2023. (IV.25.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
39/2023. (IV.25.) Előterjesztés a 38/2022. (VIII. 30.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
40/2023. (IV.25.) Előterjesztés a 38/2022. (VIII. 30.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
41/2023. (IV.25.) Előterjesztés a Pilisszentlászló Községháza nyitvatartásáról
42/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 021 hrsz alatti „kivett közút” szélesítése miatti útlejegyzésről
43/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 021 hrsz alatti „kivett közút” szélesítése miatti útlejegyzésről
44/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 014/35-ú ingatlan 108/1296 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
45/2023. (V.23.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről
46/2023. (V.23.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tapasztalatairól
47/2023. (V.23.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
48/2023. (V.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
49/2023. (V.23.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
50/2023. (V.23.) Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
51/2023. (V.23.) Sürgősségi indítvány beruházásokhoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról