2023

1/2023. (I.17.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2023. (I.17.)

melléklet

Előterjesztés a Dunakanyari Rendészeti Társulásról
3/2023. (I.17.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
4/2023. (I.17.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
5/2023. (II.21.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
6/2023. (II.21.) Beszámoló a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről
7/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2023. évi ellenőrzési tervéről
8/2023. (II.21.) Előterjesztés vis maior pályázat tárgyában
9/2023. (II.21.) Előterjesztés a „Sportöltöző turisztikai, közösségi célú átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
10/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés Pilisszentlászló Község 2023-2028. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
11/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
12/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
13/2023. (II.21.) Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről
14/2023. (II.21.)

melléklet

Előterjesztés a Dunakanyari Rendészeti Társulásról
15/2023. (II.21.) Előterjesztés Pilisszentlászló Község Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
16/2023. (III.14.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
17/2023. (III.14.) Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezéséről
18/2023. (III.14.) Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
19/2023. (III.14.)

összegezés

Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés és tározás tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
20/2023. (III.14.)

melléklet

Előterjesztés a 2023. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
21/2023. (III.14.) Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló, turisztikai bázispont környéki ingatlanok megvásárlásáról
22/2023. (III.14.) Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló, turisztikai bázispont környéki ingatlanok megvásárlásáról
23/2023. (IV.25.) Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
24/2023. (IV.25.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a sportpálya, a vízmű és Ribnyicska környékének fejlesztése érdekében Pilisszentlászló településrendezési eszközeinek módosításáról
25/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
26/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
27/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
28/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
29/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
30/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
31/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
32/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
33/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
34/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
35/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
36/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
37/2023. (IV.25.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
38/2023. (IV.25.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázatról
39/2023. (IV.25.) Előterjesztés a 38/2022. (VIII. 30.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
40/2023. (IV.25.) Előterjesztés a 38/2022. (VIII. 30.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
41/2023. (IV.25.) Előterjesztés a Pilisszentlászló Községháza nyitvatartásáról
42/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 021 hrsz alatti „kivett közút” szélesítése miatti útlejegyzésről
43/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló 021 hrsz alatti „kivett közút” szélesítése miatti útlejegyzésről
44/2023. (V.5.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 014/35-ú ingatlan 108/1296 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
45/2023. (V.23.)

melléklet

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről
46/2023. (V.23.)

melléklet

Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tapasztalatairól
47/2023. (V.23.) Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
48/2023. (V.23.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
49/2023. (V.23.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
50/2023. (V.23.) Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
51/2023. (V.23.) Sürgősségi indítvány beruházásokhoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról
52/2023. (VI.20.) Előterjesztés a Béke utca 21-23. szám alatti ingatlanok telekalakításával kapcsolatos településrendezési szerződésről
53/2023. (VI.20.) Előterjesztés a Pilisszentlászló, 022/36 hrsz. ingatlan 2/32 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
54/2023. (VI.20.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
55/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
56/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
57/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
58/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
59/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
60/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
61/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
62/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
63/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
64/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
65/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
66/2023. (VI.20.) Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
67/2023. (VI.20.) Sürgősségi indítvány a 40/2023. (IV. 25.) Kt. számú határozattal kiírt védőnői pályázat elbírálásáról
68/2023. (VI.20.)

melléklet

Sürgősségi indítvány az Óbudai Egyetemmel kötendő Együttműködési Megállapodásról
69/2023. (VII.25.) Előterjesztés a védőnői ellátásról
70/2023. (VII.25.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetőjének helyettesítéséről
71/2023. (VII.25.)

melléklet

Előterjesztés a Rendészeti Társulásról

 

72/2023. (VII.25.) Sürgősségi indítvány a DENCO Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
73/2023. (VIII.8.) Előterjesztés a 72/2023. (VII.25.) Kt. sz. határozat módosításáról
74/2028. (VIII.8.) Előterjesztés a LEADER programhoz való csatlakozásról
75/2023. (VIII.8.) Előterjesztés a 42/2023. (V.5.) és a 43/2023. (V.5) Kt. sz. határozatok módosításáról, és a 022/41 és 022/42 hrsz ingatlanokból az út kialakításához szükséges terület adás-vétel útján történő megvásárlásáról
76/2023. (VIII.8.) Előterjesztés a 42/2023. (V.5.) és a 43/2023. (V.5) Kt. sz. határozatok módosításáról, és a 022/41 és 022/42 hrsz ingatlanokból az út kialakításához szükséges terület adás-vétel útján történő megvásárlásáról
77/2023. (VIII.8.) Előterjesztés a 42/2023. (V.5.) és a 43/2023. (V.5) Kt. sz. határozatok módosításáról, és a 022/41 és 022/42 hrsz ingatlanokból az út kialakításához szükséges terület adás-vétel útján történő megvásárlásáról
78/2023. (VIII.8.) Előterjesztés a közérdekű kötelezettségvállalásról
79/2023. (IX.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetője vezetői megbízásának meghosszabbításáról
80/2023. (IX.26.) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
82/2023. (IX.26.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervéről, valamint a 2022/2023. nevelési évről készült intézményvezetői beszámolóról
83/2023. (IX.26.)

1. melléklet

2_melléklet

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról
84/2023. (IX.26.)

 

 

Előterjesztés újszülöttek támogatásáról
85/2023. (IX.26.) Előterjesztés a 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
86/2023. (IX.26.)

Pályázati kiírás A típus

Pályázati kiírás B típus

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójáról
87/2023. (IX.26.)

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés a Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulásról
88/2023. (IX.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
89/2023. (XI.21.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
90/2023. (XI.21.) Sürgősségi indítvány a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
91/2023. (XI.21.) Sürgősségi indítvány a DENCO Kft-vel kötött szerződés módosításáról
92/2023. (XI.21.) Sürgősségi indítvány az Óbudai Egyetemmel kötendő vállalkozási és felhasználási szerződésről
93/2023. (XI.21.) Sürgősségi indítvány forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről a Petőfi Sándor–Kékes utca kereszteződésébe
94/2023. (XI.21.)  Előterjesztés HÉSZ szerinti telekalakítási eljárásról a 95/2, 1161 és 1162 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
95/2023. (XI.21.) Előterjesztés „ellátottak pénzbeli támogatása” előirányzat felhasználásáról
96/2023. (XI.21.) Előterjesztés „ellátottak pénzbeli támogatása” előirányzat felhasználásáról
97/2023. (XI.21.) Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról
98/2023. (XI.21.) Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési tervről
99/2023. (XI.21.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról
100/2023.(XI.21.) Előterjesztés a Községháza nyitvatartásáról